Privacy Policy

Privacyverklaring De creatieve afdeling B.V.  (versie 1.0) (4 juli 2018)

De Creatieve Afdeling B.V.  (KvK  16089136), hierna: ‘De Creatieve Afdeling’
Bosscheweg 141-a
5282 WV Boxtel
T: 073-6400050
https://www.decreatieveafdeling.nl/home
info@decreatieveafdeling.nl

Algemeen
De Creatieve Afdeling communiceert met een plan en gaat daarbij doortastend en doordacht te werk. Daar hoort natuurlijk ook een heldere privacyverklaring in duidelijke taal bij. Want jouw privacy vinden wij belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die jij met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Heb je hier vragen over? Dan kun je contact met ons opnemen via info@decreatieveafdeling.nl.

Contact & uitdagen
Je kunt contact opnemen met De Creatieve Afdeling door ons te mailen of te bellen. Wij noteren daarvoor jouw contactgegevens, zodat we snel contact met je op kunnen nemen en je verder kunnen helpen. Als je ons wilt uitdagen met een inhoudelijke vraag, dan kun je dat doen via het contactformulier op de website. Wij vragen daarbij jouw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer en je vraag of boodschap. Wij nemen naar aanleiding van jouw bericht contact met je op. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Nieuwsbrief
Je kunt je via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuws, tips en informatie over onze diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement weer opzegt.

Onze diensten
De diensten van De Creatieve afdeling zijn gericht op reclameadvies en -producties.  Daarbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens: jouw naam, naam van de organisatie, e-mailadres, telefoonnummer en specifieke informatie voor de gekozen dienstverlening. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de met jou te sluiten of gesloten overeenkomst, zoals contact opnemen, offerte uitbrengen, communicatie over de uitvoering van de dienstverlening en facturering. Je gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van De Creatieve Afdeling, zodat we je de op de hoogte kunnen houden van onze producten en diensten. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening of totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Creatieve Afdeling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin spreken wij af dat deze partijen zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens als wij met jou hebben afgesproken. De Creatieve Afdeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Creatieve Afdeling neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Creatieve Afdeling neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@decreatieveafdeling.nl.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken of  kun je bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als je een van deze rechten wilt uitoefenen,  dan kun je kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@decreatieveafdeling.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van jouw rechten, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Cookieverklaring De Creatieve Afdeling
Om te zorgen dat onze website werkt zoals je verwacht, gebruiken wij cookies. We leggen je graag uit welke cookies wij op de website van De Creatieve afdeling gebruiken en waarvoor ze dienen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Creatieve Afdeling gebruikt technische en functionele cookies. En analytische cookies zoals van Google Analytics. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt (noodzakelijk cookies) en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen (functionele cookies). Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren (analytische cookies). Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Deze gegevens. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij via cookies?
De Creatieve Afdeling verzamelt je IP-adres en MAC adres (waar mogelijk geanonimiseerd), surf- en klikgedrag op onze website, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke pagina je op De Creatieve Afdeling Website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website en welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Hoe kunt je je verzetten tegen cookies?
Door de instellingen van je browser te wijzigen, kun je aangeven dat jouw browser geen cookies (van onze website) mag opslaan. Als jouw browser geen cookies van onze website aanvaardt, krijg je mogelijk echter geen toegang tot bepaalde functionaliteiten van onze website of kun je mogelijk niet alle functionaliteiten gebruiken. Als je geen cookies van Google Analytics wilt, kun je dit in je browser instellen door cookies van Google (Analytics) via je browser te weigeren. Voor meer informatie over third-party cookies en je opt-out mogelijkheden hiervoor, zie http://www.youronlinechoices.eu of http://www.networkadvertising.org/participating-networks of http://www.aboutads.info/choices.

Social Media
Op de website van De Creatieve Afdeling staan verwijzingen (links) naar diverse social media. Als je hierop klikt, dan word je doorgestuurd naar de persoonlijke pagina van De Creatieve Afdeling op bijvoorbeeld Twitter of Facebook. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen als je hun website bezoekt, kun je  hier de privacyverklaringen van Twitter, Facebook en LinkedIn inzien. De Creatieve afdeling heeft hier geen invloed op.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring en/of cookieverklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy- en cookieverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contact
Heb je vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacy- en cookieverklaring? Dan kun je contact opnemen met ons via info@decreatieveafdeling.nl.

De Creatieve Afdeling B.V.,  4 juli 2018